تک بیتی،دو بیتی،رباعی های ناب  

 

 
 
تک بیتی، دوبیتی، رباعی های ناب
 

***

بگو ای زلف احوال دلم آهسته در گوشش

که چون در دامش آوردی مکن باری فراموشش

میرزا امان الله خان (امانی)

***

از دم گرم بپرهیز که در خون شفق

سر خورشید به تیغ نفسی افتادست

عالم بیگ سروری

***

ادای حق محبت رعایت است ز دوست

وگرنه خاطر عاشق به هیچ خرسند است

محمدرحیم قرامانلو

***

ز یغمای تو دل را فکر من نیست

که سامان رفته را روی وطن نیست

نه بالی دارم و نه شوق پرواز

چون من آزاده مرغی در چمن نیست

طهماسب  قندهاری

***

در فرقت تو زنده نه از سخت جانیم

جان از کمال ضعف نیاید به لب مرا

حکیم ابوطالب تبریزی

***

فرياد! كه غيرت نگذارد كه چو فرهاد

از بهر تسلی بتی از سنگ بسازیم

صفایی یزدی

***

شب دراز به مهتاب مى‏نهم در پيش‏

خيال طرّه‏ ى شبگون و روى چون ماهش

سید عضد یزدی

***

گفتم خبرت از دل من هست كه چون شد؟

گفتا كه چرا نيست، جفا كردم و خون شد

عنایت اصفهانی

***

قرار مرگ با خود داده رفتيم از سر كويت‏

به حسرت مرده ‏اى هرگه كه بينى، ياد كن

جعفری تبریزی

***

شده چاك از غمت اى سيمتن! پيراهن جانم‏

نمى‏دارد هنوز اندوه تو دست از گريبانم

حیاتی

***

فلك حريف تو شد در جفا و اين بتر است

كه با دو حادثه يك دل چگونه درسازد؟

بيلقانى - مجير

***

رختِ سراى غصّه، سرشكم، به آب داد

خيل دعا سپاه بلا را جواب داد

مخمور كنج هجر، به بزم وصال يار

زانو زد و پياله گرفت و شراب داد

عنوان تبریزی

***

به صوت ناله نهفتم صداى سيل سرشك‏

كه شرح راز دلم پيش كس ادا نكند

فضولی آذربایجانی

***

لاله از خجلت هم‏ چشمى داغ دل من‏

زين چمن خيمه برون برده، به هامون زده است

عبدی اصفهانی

***

نگويى گردباد است اين‏كه بر من خاك مى‏بارد

سرود ناله‏ ى من خاك را در رقص مى‏آرد

فضولی آذربایجانی

***

جام بر كف، چشم بر رخسار ساقى مانده ‏ام‏

تا به غفلت بگذرد اين عمر باقى‏مانده ‏ام

رضایی عراقی

***

سينه ‏ام آتش سوزان شد و از دل خجلم

كه به جز صبر در آن آتش سوزان نكند

سامری تبریزی

***

كو همنفسى؟ تا كنم اظهار غم دل

زان‏ پيش كه بندد غم دل، راه نفس را

شریف تبریزی

***

***

  
  نوشته شده توسط زهرا در چهارشنبه هشتم بهمن 1393

 
 
 
تک بیتی، دوبیتی، رباعی های ناب
 

***

بر عاصیان هر قوم بگماشت حق بلائی

ما خیل عشقبازان، هجرانمان بلا بود

غبار همدانی

***

باشد عذاب روز قیامت بلای جان

اما به محنت شب هجران نمی رسد

ملاحامد فارسی(بهبانی)

***

دردش سری به رخنه این خانه می کشید

ای همنشین شکاف دلم دوختی چرا

فاخر بهبهانی

***

ندانم از کدامین جنبش مژگان هلاکم کرد

دو صف بر یکدگر خوردند و قاتل در میان گم شد

والی بختیاری

***

به خون غلطیدنی دارم هوس امروز می خواهم

که شوخیها کند تکلیف دیدنهای پنهانش

ملاعلی نقی قمی

***

از جلوه ‏ات پاى دلم هر لحظه در گل مى‏رود

وه! وه! چه شيرين مى‏روى كز رفتنت دل مى‏رود

عنوان تبریزی

***

خط چو سر زد از رخش افتاد خال از اعتبار

مردمک در دیده بیکار است در شبهای تار

مسیب کاشانی

***

کردم دل و جان هر دو نشانش که مباد

تیری جهد از ابروی شوخش دو کمانه

والی بختیاری

***

در نمازم نیست مقصد غیر جستجوی او

میروم افتان و خیزان تا ببینم روی او

غنی کشمیری

***

سراپا جوهرم چون تیغ اما در کف گیتی

ز من کاری نیاید حربه نامرد را مانم

شیدای هندی

***

سر رشته وجود و عدم بسته منست

من در میانه همچو گره هیچکاره ام

نقاش کاشانی

***

دارم ز دست داغ سمن سینه گلرخی

دل همچو لاله زار سفید وسیاه و سرخ

ندیم کشمیری

***

چون آستین همیشه جبینم ز چین پر است

یعنی دلم ز دست تو ای نازنین پر است

غنی کشمیری

***

سوگند بدان زلف دراز تو که بخشم

برچین سر زلف تو صد کشور چین را

حسین تالپور

***

با مرهم طبیب کجا آشنا شود

زخم دلم که حمله به شمشیر می کند

شیدای هندی

***

آهی زسینه من، برق هزار خرمن

تیری زغمزه تو مرگ هزار بیدل

؟

***

بغمزه بنده می کنی، زنی و خنده می کنی

کُشی و زنده می کنی، مگر تویی خدای من

بتا! ز من بریده ای، به غیر آرمیده ای

چه کرده ام گزیده ای، رقیب را به جای من؟

مظهر کردشتی

***

گرچه دردش دل ما غرق به خون می دارد

ما مقریم که جرم از طرف ماست هنوز

شمس مغربی

***

طی سرمنزل عشق این همه دشوار نبود

ناشکیبائی ما کرد چنین دشوارش

آزاد همدانی

*** 
  نوشته شده توسط زهرا در چهارشنبه یکم بهمن 1393

 
 
 
تک بیتی، دوبیتی، رباعی های ناب
 

***

خرامش گرچه در هر گام صیدی در کمین دارد

نگاهش چون رمیدن توسنی در زیر زین دارد

ناظم شیرازی

***

طره اش پای دل هر مستمندی بسته است

این پریشان هر که را دیده ست بندی بسته است

محمدعلی بیگ تبریزی

***

می کشد مشاطه بیجا وسمه بر ابروی یار

نیست زهری حاجت این شمشیر بی زنهار را

تسلی استرآبادی

***

مانند خسروی که سپاه از پی اش رود

از تن روان شدند حواسم چو یار رفت

بهرام بیگ تبریزی

***

در فراق روی او تنها نه گل خون می گریست

شمع را دیدم که آتش در سرش افتاده بود

میرابولکریم فراهانی شیرازی

***

به زیر تیغ بیدادش مکن آه و فغان ای دل

مبادا بر سر رحم آوری آن بی مروت را

ملاابراهیم شیرازی

***

اگر پیکان تیر او نبودی در دل چاکم

به این بی طاقتی آرام کی می بود در خاکم

عندلیب کاشانی

***

از هجوم گریه نتوانم به کوی یار رفت

گرد از جا کی تواند خاست چون باران شود

محسنای شیرازی

***

رسیدم غافل و جان را فدای یار خود کردم

نگه تا رفت برتابد عنان من کار خود کردم

میرزا اعجاز هراتی

***

یار بی پرده کمر بست به رسوائی ما

ما تماشائی او خلق تماشائی ما

فروغی بسطامی

***

خواندی به مهر بسویت و راندی بکین مرا

بردی بر آسمان و زدی بر زمین مرا

غیرت اصفهانی

***

گر اشتیاق نویسم بوصف راست نیاید

کز اشتیاق چنانم که تشنه ماء معین را

سعدی

***

سرو جان گر رود از جور تو بدعهد به باد

بسر و جان تو گر عهد تو از یاد رود

عبرت نائینی

***

کافیست بهر سوختنم یک نگاه گرم

آتش بجانم از سخن آتشین مزن

صائب تبریزی

***

نقد جان بر کف و افکنده سر از شرم به پیش

عاشقان تو تهی دست و کریمند همه

ذکاء الملک فروغی

***

آنقدر بنشین که یابد جان ناشادم قرار

ماه من سیرت ندیدم وقت رفتن نیست نیست

رهی معیری

***

بی یار نمانده ذوق از زندگی ام

ای کاش بجای یار جانم می رفت

الهی اسد آبادی

***

هر که یکدم سر هم صحبتی ما دارد

گر همه تیغ بود بر سر ما جا دارد

رشیدای اصفهانی

***

کرده ام غرقه به خون چشم گهر افشان را

رشته گوهر دل ساخته ام مژگان را

مبدع تبریزی

***

گذشته ام ز سر روزگار دون پرور

ولی نمیگذرد روزگار از سر من

میرمجنون شیرازی

***

از سینه ی پرخونم با آه برون شد دل

با بوی گل این گلبن از ریشه برون آمد

میرزا مقیم تبریزی

***

طلوع صبح به تیغ کشیده می ماند

شفق به بسمل در خون طپیده می ماند

ز بسکه مردم عالم تمام مدهوشند

جهان به خانه صورت کشیده می ماند

رشیدای اصفهانی

***

                کو باده که شیشه ی گردون زنیم سنگ

تا کی زمانه سنگ زند بر سبوی ما

رافعی قزوینی

***

خم زمانه تهی ز می پرستی ما

کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما

؟

***

عید شد روزه گشای همه از نقل و نبید

باز در خانه ی ما آن رمضانست که بود

وصال شیرازی

***

یا رب به چه طالع من دلداده بزادم

کاین خاطر محزون ز غمم هیچ نیاسود

مستوره کردستانی

*** 
  نوشته شده توسط زهرا در چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393

 
 
 
تک بیتی، دوبیتی، رباعی های ناب
 

***

با چنین چهره که امروز تو آراسته ای

هرکه آیینه به دست تو دهد دشمن تست

وفایی

***

ای بسا توبه که چون توبه ی دیرینه من

خوبرویان بشکستند به یک چشم زدن

جامی

***

این نکویان که بلای دل اهل نظرند

دشمن جان و دل و از دل و جان خوبترند

نشاط اصفهانی

***

بهر خدا که دور کن از رخ نقاب را

در پرده کس نهان نکند آفتاب را

؟

***

از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد

تا صنع خدا می نگرند از چپ از راست

سعدی

***

حسن روز افزون نگر کان خسرو زرین رکاب

دی هلالی بود و دیشب بدر و امروز آفتاب

هلالی جغتایی

***

اثر از هستی کس عشق تو نگذاشت به دهر

پرده از چهره برانداز که دیاری نیست

نصرت گیلانی

***

فروغ روی تو کرد آفتاب را معدوم

از آن به ماتم خورشید شبه سیه پوشست

دهقان اصفهانی

***

تو پسند دل صاحب نظرانی ورنه

مادر دهر بهر گوشه پسرها دارد

فروغی بسطامی

***

ای بسا مادر که زادند بتان ماهرو

آفتابی چون نگارم مادر گیتی نزاد

محسن شمس ملک آرا

***

همه جا با همه کس رخ منما بهر خدا

هرکسی را نتوان گفت که صاحب نظر است

وصال شیرازی

***

اگر خواهی که گل بینی رخ خود را تماشا کن

وگر میل خزان داری نگاهی جانب ما کن

جامی

***

آن میکُشد دور ز کوی تو بمیرم

کز مردن من غیر رساند خبر آنجا

هاتف اصفهانی

***

از چه چون گل نزنم جامه ی چاک که نیست

فرق در باغ تو گلچین و تماشایی را

وصال شیرازی

***

از من آموخت وفا، یار شد آخر به رقیب

ای خوش آن روز که او را به وفا کار نبود

ملاحسن نهاوندی

***

ای عهد خود از قول بد آموز شکسته

دی عهد وفا بسته و امروز شکسته

یحیی لاهیجی

***

با من سخنت نیست ولیکن به اشارت

بتوان سخنان گفت که اغیار نیابند

ولی دشت بیاضی

***

پیشت چگونه عرض کنم حال دل که تو

پروا نداری و غم دل بی نهایت است

شرف جهان قزوینی

***

ننوشته لفظ عیش به دیوان روزگار

من گشته ام ورق ورق این کتاب را

طاهر وحید

***

افغان ز سخت گیری صیاد روزگار

کآندم قفس شکست که بشکست بال ما

دولتشاه قاجار

***

ما روزگار را همه قسم آزموده ایم

هرگز نبوده است و نباشد بکام ما

عبرت نائینی

***

کشت ما را می تواند قطره ای سیراب کرد

آنقدر استادگی ای ابر دریادل چرا

صائب تبریزی

***

بر مرداد هیچکس یکجا نمی گیرد قرار

دولت دنیا همای آشیان گم کرده است

راقم

***

هر روز اختیار جهان پیش دیگریست

دولت مگر گداست که هر روز بر دریست

درویش دهکی

***

خیاط روزگار ببالای هیچکس

پیراهی ندوخت که آخر قبا نکرد

خاقانی شروانی

***

ببین معامله روزگار را با من

گرفت تیر قد و قامت کمانی داد

وصال شیرازی

***

ز روزگار شکایت به کردگار مبر

که بدمعامله با قاضی آشنا باشد

نصیرای همدانی

***

هرکسی گویند دارد نوبتی در آسیا

آسمان چون نوبت ما را فرامش کرده است؟

صائب تبریزی

****

آسمان در کشتی عمرم کند دائم دو کار

گاه شادی بادبانی وقت انده لنگری

گر بخندم کآن بهر عمریست گوید زهرخند

وربگریم کآن بهر روزیست گوید خون گری

؟

*** 
  نوشته شده توسط زهرا در جمعه دوازدهم دی 1393

 
 
 
تک بیتی، دوبیتی، رباعی های ناب
 

***

دل به محرومى ديدار نهم بِهْ كه ز دور

همچو حسرت‏ زدگان آيم و نظّاره كنم

ندیمی کابلی

***

جاى در ديده چنان كرده كه گويى اين‏ جاست

كاش با اين ‏همه دورى ز مقابل برود

رضایی کاشانی

***

آرزوى دلى امّا ز تو دل را چه نشاط؟

كه درآيى چو ز در، دل برود از دستم

ضیایی کازرونی

***

سوى آن غمزه مبين ديده كه ماييم و دلى‏

تا نگه مى‏كنى آن هم نه تو دارىّ و نه من

صالح کاشانی

***

كس را نبينم روز غم جز سايه در پهلوى خود

آن‏هم چو بينم سوى او، گرداند از من روى خود

ادهم کاشانی

***

به سرخى نيست حاجت، سرسخن طومار شوقم را

كه سر تا پا ز خون دل نوشتم داستان خود

فکری اردوبادی

***

كس نديديم به هموارى خود زير فلك‏

گويى اين سنگ همين بر سر ما مى‏گردد

منشی اردوبادی

***

ناله‏ ى بلبل كجا؟ رنگينى آهم كجاست؟

داده ‏ام صد غوطه در خون جگر، فرياد را

بیمار اله آبادی

***

بايد چو برق، خنده ‏زنان از جهان گذشت‏

نتوان چو ابر بر سر دنيا گريستن

طغری مشهدی

***

افسرده داشتن به جهان بى‏ مروتى‏ست

ما را كه از تف نَفَسى مى‏توان گداخت

الهی شیرازی

***

نازنينا! رخ چه مى‏پوشى ز من؟

آخر اين مسكين كم از بيگانه ‏ایست؟

افضل کاشانی

***

رخ برافروز و به خاكم قدمى رنجه نما

مكن انكار كه شمعى به مزارى نبرى

عامی کازرونی

***

ز روزگار وصالت دمى نكردم ياد

كه پاره‏ ى جگرم در كنار ناله نريخت

غباری کرمانی

***

هنوز از آن نگه عشوه ‏ساز مى‏ترسم

هنوز از آن شرّه‏ هاى دراز مى‏ترسم

‏ هزار مرتبه از جور بى‏نهايت او

بر آن شدم كه كنم شكوه، باز مى‏ترسم

‏ كاشانى - حاتم

***

تا به كى از من چو عمر آن نازنين خواهد گذشت؟

آه! اگر عمر من بيدل چنين خواهد گذشت

شمائلی کاشانی

***

مطلبم از بت ‏پرستى غير ديدار تو نيست‏

آتش طورى و در هر سنگ مى ‏بينم تو را

صنعتی کشمیری

***

چون نوبت مي كشى به منصور افتاد

از باده‏ ى كهنه در سرش شور افتاد

در گفتن راز عشق بى‏تابى كرد

كم‏ حوصله را شراب پرزور افتاد

جعفر کاشانی

***

زاهد! ملاف در بر لب ‏تشنگان عشق

سيراب كى توان شدن از كوزه‏ ى تهى؟

هزار بار ملامت به دوش من سهل است

ولى چگونه تحمّل كنم جفاى رقيب؟

عبدعلی کاشانی

*** 
  نوشته شده توسط زهرا در سه شنبه نهم دی 1393

 
 
 
تک بیتی، دوبیتی، رباعی های ناب
 

با شاعران امروز

***

آه! ديوانه ی آن لحظه ی چشمان توام

كه پلنگانه به قرباني خود مي‌نگري

اعظم سعادتمند

***

گاهی که میخواهی جهانی را بسازی

باید تمام هستی خود را ببازی

حسین حاجی هاشمی

***

سیه چشمی به کار عشق استاد

مرا درس محـــــبت یاد می داد

مرا از یــــــاد برد آخر ولی من

به جز او عالمی را بردم از یاد

فریدون مشیری

***

عقل اگـر غیرت کند یک بار عاشق می شویم

اشــتباه ِ ناگهـان تکرار می خواهد مگر

علی مظاهری

***

حالا نه اما می رسد روزی که می فهمی
مرداب ها یک روز رودخسته ای بودند

رویا باقری

***

دلم را هیزم شب های آتش بازی ات کردی
الهی دامنت هرگز نبیند دود آهم را

حسنا محمدزاده

***


چون شمع سراپا شرر گریه ام ای خار
با این تن پر آبله و پینه چه گفتی؟

از خویش مکدر شد و چشم از همگان بست
ای آه جگرسوز!... به آیینه چه گفتی!

فاضل نظری

***

تا گفتم عاشق اَت شده ام، دورتر شدی
سهمِ من از وجود تو اندوه و آه شد

با وعده های سرد تو، سر خوش نمی شوم
هر سر، سری به عشق تو زد بی کلاه شد!

امیدصباغ نو

***

در مـن ِ عـاشـق تــوان ِ ذره­ ای پـرهــیـــز نـیـسـت

پـرت کـن مـا را بـه دوزخ،امـتـحــان بی­‌فایده است

کاظم بهمنی

***

رود راهی شد به دریا، کوه با اندوه گفت
می روی اما بدان دریا ز من پایین تر است

فاضل نظری

***

پذیرفتم شکستم را شبیه آن همآوردی

که اجرا می کند با ناامیدی، آخرین فن را..

رویا باقری

***

سعدیا گفتی که مهرش می رود از دل، ولی

مهر رفت و ماهِ آبان نیز آرامم نکرد....

سیدعلیرضا جعفری

***

علمی حریفِ هرزگی چشمِ من نشد 

نفرین به خالِ دوست کنم یا سوادها؟....

مجتبی مرتضوی راد

***

میخواهمت تا پای جانِ خویش، چونان

سربازِ سرسختی که خاکِ میهنش را....

مهدی عابدینی

***

چیزی برای باختن باقی نمی ماند

وقتی وفاداری  بجز لفظ ِ مجازی نیست

طاهره خنیا

***

فرســـــوده بند الفت، با صــــد گـــره نیرزد

پیمان سست و بی‌جا،ای گل، نبستــه بهتر

هما میرافشار

***

هرگز به حق خود نرسیدم که ناگزیر

دلخوش شدم به مرگ به روز معادها..

مجتبی مرتضوی راد

***

 

نیست کم وسوسه ای سیب بهشت ، اما من

دستم آغشتــــه به نارنج گناهی که تویی ...!

پانته آ صفایی بروجنی

 ***

در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار

در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خویش

سیمین بهبهانی

***

 :: موضوعات مرتبط: شاعران امروز
 
  نوشته شده توسط زهرا در جمعه پنجم دی 1393

 
 
 
مطالب پیشین
 
 

.............. مطالب قدیمی‌تر >>
 

Powered By blogfa.com Copyright © 2009 by takbayti
This Template  By Theme-Designer.Com

 
 

.:: Menu ::.

صفحه ی نخست
پست الکترونیک
پروفایل مدیر وبلاگ
آرشیو مطالب
عناوین مطالب وبلاگ
لينك rss
طراح قالب

 

.:: About ::.

شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد

من مرثیه ساز دل دیوانه ی خویشم

.:: Categories ::.

اشعار ناب فارسی
سچیلمیش تورکی شعرلر
شاعران برون مرزی
مذهبی
شاعران امروز

.:: Links ::.

حرفه ای ترین قالب هاي وبلاگ
استخاره
چت روم
تورکی شاه بیت لری ( فیسبوک)
تک بیت های ناب (فیسبوک)
اشعار ناب- وبلاگ ديگر نويسنده
خلوت من- وبلاگ ديگر نويسنده
اشعار عاشورايي- وبلاگ ديگر نويسنده
وامق
تار آذربایجان
باهم زندگی( دخترباران - واله)
نی زیباترین ساز دل
تئلیم خان
اشعار ترکی و فارسی(کیان)
نانوشته ها یا نان و شته ها(هذیانهای بی کسی)
سكسه هاي يك مست
از آن شبی که برنگشتی...
احادیث قدسی
شکوه لحظه ها
دل بریده
عارفانه
عاشقانه ( سکوت)
تک بیت روز
اشعار طنز فارسي
عاشقانه ها
کتابخانه دیجیتال فرهنگسرای عطار
زهی عشق
طلوع روشنایی
یادگیری فوق سریع لغات زبان
شعرهای بسیار زیبا
بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی
حرف هایی برای نگفتن
در دل شب
بیت بیت
دستانِ من،شعرهای منتشر نشده ی توست

.:: LinkDump ::.

اشعار مذهبی- وبلاگ دیگر نویسنده
خلوت من- وبلاگ دیگر نویسنده
اشعار ناب - وبلاگ دیگر نویسنده
لیست تمام پیوند ها

.:: Others ::.

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

فال حافظ

Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net

.:: Archive ::.

بهمن 1393
دی 1393
آذر 1393
آبان 1393
مهر 1393
شهریور 1393
مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
ادامه ی آرشیو ماهانه