یا علی***

ای شاه شاهان جهان، الله، مولانا علی

ای نور چشم عاشقان، الله، مولانا علی

حمد است گفتن نام تو ای نور فرخ نام تو

خورشید و مه هندوی تو، الله، مولانا علی- مولوی

(شعرکامل در وب اشعار مذهبی)

***

سایه پیغمبر ندارد هیچ می دانی چرا؟

آفتابی چون علی در سایه ی پیغمبر است

***

ایــن دیــن هــدی را بــه مثــل دایــره ای دان

پـیـغمبـر ما مرکز و حیدر خـط پروردگار

علــــم همــه عـــالم بـــه علی داد پـیـمبـر

چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار- کسائی مرزوی

***

حافظ اگر قدم زني در رده خاندان به صدق

بدرقه رهت شود همت شحنه نجف- حافظ

***

در برج ولا مهر جهانتاب علی است

در شهر علوم سرمدی، باب علی است

از اول خلقت جهان تا محشر

مظلوم ترین شهید محراب، علی است

***

امام جنی و انسی علي بود که علي

ز کل خلق فزون است از صغار و کبار

ز نام اوست معلق سما و کرسی و عرش

ز ذات اوست مطبق زمین بدین هنجار- حافظ

***

آن گاه که کارگاه ازل گرم خلق بود

بستند بر ولای علی تار و پود ما؟

***

يا علي نام تو بردم نه غمي ماند و نه همّي

بـابـي انـت و امـّي

گوئيا هيچ نه همي به دلم بوده نه غمّي

بـابـي انـت و امّـي- شهریار

***

نترسم كه دارم ز روشندلي

به دل مهر جان نبي و علی

به نام نبي و علی گفته‌ام

گهرهاي معني بسي سفته‌ام- فردوسی

***

آن را که دوستی علي نیست کافر است

گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش

امروز زنده ام به ولای تو یا علی

فردا به روح پاک امامان گواه باش- حافظ

***

هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن

هم عابد و هم معبد و معبود، علی بود

آن لحمک لحمی بشنو تا که بدانی

آن یار که او نقش نبی بود، علی بود- مولوی

***

جوانمرد اگر راست خواهی ولی ست

کرم پیشه ی شاه مردان علی ست- سعدی

***

خمير خاك آدم را سرشتند

چو بر مي خواست آدم يا علي گفت

عصا در دست موسي اژدها گشت

كليم آنجا مسلّم يا علي گفت

ز بطن حوت ، يونس گشت آزاد

ز بس در ظلمت يم يا علي گفت

(شعر کامل در وب اشعار مذهبی)

***

آنجا که علی واسطه ی فیض خداست

برغیر علی هر که کند تکیه خطاست

با مدعیّان کور باطن گوئـیـد

آنجا که خدا هست و علی نیست کجاست؟

***

این گفت: بزرگ و نامدار است علی

و ان گفت که: مرد کار زار است علی

اما به حقیقت او نه ان است و نه این

ائــــــینه ی ذات کردگار است علی - رضا ثابتی

***

علی ای هـمای رحـمت تو چه آیتـی خدا را

که  به  مـا  ســوا  فـکـندی  هـمـه  سایـه هـمـا را

دل اگـر خـدا شـنـاسـی همه در رخ علی بین

به  علی شـنـاخـتم  مـن  به  خــدا قـسم خـدا را- شهریار

***

 تاريخ : دوشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۱ | 11:47 | نویسنده : زهرا |