اينجا نواي بلبل و بانگ زغن يكي ست

اي عندليب! نغمه از اين بيشتر مزن(سنا)

***

شور عشقي كه فتاده است به جان من و تو

خوب در دست گرفته است عنان من و تو(فرهنگ مهاجر)

***

خوش بود به من كنج قفس كز در و بامش

يك رخنه نمي داشت كه زبيرون نگرد كس(عاشق اصفهاني)

***

شنيدمت كه نظر مي كني به حال ضعيفان

تبم گرفت و دلم خوش، به انتظار عيادت(سعدي)

***

كانون شدي اي سينه مگراز شرر دل

جز اخگرغم ز آتش و آه تو نريزد(فرخي يزدي)

***

تا به كي كنج شبستان؟ به گلستان بشتاب

ز آنكه يك مرتبه بيني كه بهار آمد ورفت(رضواني)

***

بيستون ماند و بناهاي دگر گشت خراب

اين در خانه عشق است كه باز است هنوز

***

آن شبنم پاكم كه به بازار طبيعت

ناگه بوجود آمده، ناگاه بميرم(نواب صفا)

***

سالي دگر گذشت و اميدي دگر گذشت

آوخ كه تا شديم خبر، بي خبر گذشت(ياسمي)

***
اينقدر كز تو دلي چند بود شاد بس است

زندگاني به مراد همه كس نتوان كرد  (صائب)

***

سرمه اي را كه بود، منت غيري همراه

كور باد آنكه بدان سرمه كند چشم سياه(ضياء نيشابوري)

***

روانه مي شوم از كوي يار و مي دانم

اجل نشسته براين ره به انتظار منست(عاشق اصفهاني)

***

خوش باش در آن دم كه غمي رو به تو آرد

بگذاركه غم نيز، رود شاد ز دستت(صابرهمداني)

***

ز بيم آنكه دوران شايدم از وي جدا سازد

به رويش هر نگاه من نگاه آخرين باشد(نصرت رحماني)

***

خوش در پناه سرو قدت آرميده ام

نام سفر ميار و ملرزان دل مرا(پژمان بختياري)

***

شب هجر است و دارم بر فلك دست دعا امشب

به غيراز مرگ، حيرانم چه خواهم از خدا امشب(هاتف اصفهاني)

***

صوفيان مستند و زاهد بي خبر

ازكه پرسم من ره ميخانه را(نشاط اصفهاني)

***

حذر اي عقل، ز آسيب جنون ، مي دانم

كه حريف دل ديوانه شدن، كار تو نيست(وقوعي تبريزي)

***

اگر هم مرد زندانبان بخواهد

دگر از بهر پروازم نفس نيست(فروغ فرخزاد)تاريخ : پنجشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۰ | 16:21 | نویسنده : زهرا |